Vi utbildar i YKB!
Nu är alla åkerier välkomna att höra av sig vid intresse av vårt kursutbud inom YKB -fortbildning.

Vänta inte för länge
med att utbilda din personal!

Vi utbildar yrkesförare inom YKB!

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en lag för yrkesförare som kör tung trafik. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Under hösten 2013 påbörjade vi våra interna utbildningar med egna certifierade lärare inom samtliga fem delkurser.

  • Sparsam körning
  • Godstransporter
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och hälsa
  • Säkerhet och kundfokus
Yrkesförare från alla åkerier är nu välkomna att delta i våra kurser, som genomförs enligt TYA´s utbildningsplan. Det betyder att alla våra kurser är helt kompatibla med Sveriges Åkeriföretags standard. GB Framåt Transport är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB utbildning inom samtliga fem fortbildningskurser. Vi utbildar även på helger så att er vardagliga verksamhet inte berörs.