Transporter - omlastning - lagerhållning

Då allt började...

1923 var året för Göteborgsutställningen och Lisebergs invigning. Ett stort behov av transporter fanns i Göteborg och därför startades "Gösta Berntssons Åkeri AB" och "Transport AB Framåt".
På 1980-talet fusionerades bolagen och köptes av nio samverkande åkerier.
1989 GB Framåt Transport AB bildas och körde då för storkunder som ASG, SKF och Arla.
2000 Varbergs Bilexpress gick in som ensam ägare.
2009 Flyttar GB Framåt in i lokaler med egen terminal på Importgatan, Hisings Backa.
2013 Vi börjar med YKB-utbildning i egen regi för egna och externa chaufförer.
2021 Vi utökar verksamheten med en filial i Halmstad.

Medarbetare

En kompetent och välutbildad personal samt en modern fordonsflotta som är väl anpassad till våra kunders behov är basen i verksamheten. Idag är vi drygt 100 verksamma i bolaget och vi har ca 100 fordon av olika slag och storlekar.

Miljöarbete

Det är viktigt att minska transporternas negativa miljöpåverkan. Genom god trafikplanering försöker vi optimera vår distribution så effektivt som möjligt ur miljösynpunkt. Vi använder allt mer av alternativa drivmedel och har för närvarande 7 bilar i vår fordonsflotta som drivs av biogas.
Dessa bilar ingår i miljösatsningar där vi lokalt kör Gröna Ton – DHLs miljöanpassade tillval. Resultatet blir att emissioner och den negativa miljöpåverkan blir mindre. Ett annat exempel är att vi i 2 tunga fordon, tillsammans med OKQ8, DHL och Volvo, har testat ett nytt bränsle, BIOMAX. Detta är ett 100% syntetiskt bränsle som kan reducera co2-utsläppen med upp till 90%.

Modern teknik

Nya IT- och positioneringssystem med GPS i våra bilar gör vår trafikplanering ännu mera effektiv och resultatet blir optimerade transporter med färre och kortare körsträckor.
Med moderna GPS-system kan vi även spåra gods och fordon i realtid för att kunna möta kundens behov.